Twój koszyk: Koszyk jest pusty.
1296075425lextrans123
728 456 728
lokalizacja
Aktualności:

KŁOPOTY Z viaTOLLEM ?!

DZWOŃ !!! ZAJMIEMY SIĘ TWOJĄ SPRAWĄ.

więcej

Uwaga !!! KARY ZA BRAK SZKOLENIA OKRESOWEGO !

800 zł dla kierowcy – 1000 dla osoby zarządzającej. Kierowco, nie zwlekaj. Zapisz się na szkolenie!

więcej

DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM. NAJWIĘKSZE ZMANY OD CZASU POWSTANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO.

W dniu 16 września Sejm uchwalił ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rok 2012 będzie stał pod znakiem zmian przepisów przewozowych.

więcej

Nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

UWAGA PRZEWOŹNICY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I DORADCY ds. BEZPIECZEŃSTWA ! W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Nowe przepisy zawierają istotne zmiany.

więcej
W dniu 16 września Sejm uchwalił ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rok 2012 będzie stał pod znakiem zmian przepisów przewozowych.

Przypomnijmy, iż jeszcze w bieżącym roku -  4 grudnia zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady WE regulujące dostęp do wykonywani zawodu przewoźnika drogowego:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Od 1 stycznia 2012 r. zaczynają obowiązywać przepisy nowej, uchwalonej w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Również w tej dacie wejdzie w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw:

1.       Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu  drogowego została „podzielona” pomiędzy podmioty wykonujące przewozy drogowe, kierowców, osoby zarządzające transportem oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym;

2.       Adekwatnie do podziału odpowiedzialności wprowadzono trzy odrębne taryfikatory za naruszenia przepisów:

- Załącznik nr 1 do ustawy – taryfikator dotyczący kierujących pojazdami – zawiera wykaz naruszeń i wysokość kar pieniężnych (grzywna) nakładanych nakładaną w drodze mandatu;

- Załącznik nr 2 – zawiera wykaz naruszeń i wysokość kar pieniężnych (grzywna) nakładanych na osoby zarządzające przedsiębiorstwem przewozowym lub osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwie w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia;

- Załącznik nr 3 – wykaz naruszeń oraz wysokość kar pieniężnych nakładanych na podmioty wykonujących przewóz drogowy w drodze decyzji administracyjnych.

1.   Ograniczenie sumy kar pieniężnych, nałożonych w drodze decyzji administracyjnej na podmiot wykonujący przewóz drogowy za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej do 10.000 zł;

2.   Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy nie może przekroczyć:

- 15.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

- 20.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 11 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

- 25.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 51 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

- 30.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

-  40.000 złotych – dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym.

3.   Zniesienie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej. Decyzja ostateczna będzie stawała się wykonalna po upływie 30 dni od jej doręczenia, jeżeli strona nie wniosła skargi na decyzję do właściwego sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi decyzja staje się wykonalna z chwilą:

1) odrzucenia skargi,

2) cofnięcia skargi, lub

3) wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o oddaleniu skargi.

Karę pieniężną uiszcza się na właściwy rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się wykonalna

 Jest to niewątpliwie największa nowelizacja przepisów regulujących wykonujących wykonywanie przewozów drogowych od czasu powstania inspekcji Transportu Drogowego.

Aby dobrze przygotować się do tych zmian zapraszamy przedsiębiorców i osoby zarządzające transportem w firmach przewozowych do udziału w szkoleniach dla kadry zarządzającej, organizowanych przez LEXTRANS.

tel. kontaktowy: +48 662 360 755, +48 602 734 433

Ceny zamieszczone na stronie lextrans.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego i nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
Właściciel strony szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza jej strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Państwa będą użyte w pierwszym rzędzie do wykonania usługi, którą Państwo zamówiliście oraz do poprawy naszej obsługi względem Państwa. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie informacji.

Podane informacje nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom z wyjątkiem właściciela strony, firm do niej należących lub stowarzyszonych, jej agencji reklamowych, dealerów lub koncesjonariuszy, oraz innych firm, z którymi właściciel strony aranżuje usługi dla Państwa korzyści.

Będzie się to odbywać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane w granicach bądź poza granicami Unii Europejskiej, w różnych częściach świata. Macie Państwo prawo do wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo zgłoszenia nam sprzeciwu wobec używania informacji o Państwu. Dołożymy wszelkich możliwych starań, aby spełnić Państwa życzenia. Prosimy jednak pamiętać, że pewne przepisy prawne, w szczególności regulujące kwestie bezpieczeństwa lub finansów mogą wykluczać niektóre działania. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, których wyjaśnienie nie znajduje się na naszych stronach internetowych, prosimy je przesłać na adres z działu kontakt oglądanej strony.

z dopiskiem "Biuro Obsługi Klienta – Dane Osobowe".

Wszystkie dane osobowe gromadzone, przechowywane są i przetwarzane przez Pulawski Group z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Nasza polityka ochrony danych osobowych opracowana została na podstawie polskich (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i międzynarodowych przepisów prawnych.

Zwracamy Państwa uwagę, iż korzystanie z tej strony internetowej oznacza Państwa akceptację naszej Polityki ochrony danych osobowych.