Twój koszyk: Koszyk jest pusty.
1296075425lextrans123
728 456 728
lokalizacja
Aktualności:

KŁOPOTY Z viaTOLLEM ?!

DZWOŃ !!! ZAJMIEMY SIĘ TWOJĄ SPRAWĄ.

więcej

Uwaga !!! KARY ZA BRAK SZKOLENIA OKRESOWEGO !

800 zł dla kierowcy – 1000 dla osoby zarządzającej. Kierowco, nie zwlekaj. Zapisz się na szkolenie!

więcej

DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM. NAJWIĘKSZE ZMANY OD CZASU POWSTANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO.

W dniu 16 września Sejm uchwalił ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rok 2012 będzie stał pod znakiem zmian przepisów przewozowych.

więcej

Nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

UWAGA PRZEWOŹNICY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I DORADCY ds. BEZPIECZEŃSTWA ! W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Nowe przepisy zawierają istotne zmiany.

więcej
UWAGA PRZEWOŹNICY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I DORADCY ds. BEZPIECZEŃSTWA ! W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Nowe przepisy zawierają istotne zmiany.

Ustawa ta określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym, koleją i żeglugą śródlądową. Załącznik do ustawy zawiera katalog naruszeń i kar administracyjnych za ich popełnienie przez uczestników przewozu towarów niebezpiecznych oraz osoby wykonujące czynności związane z tym przewozem.

 W odniesieniu do przewozu drogowego istotne zmiany dotyczą m.in. doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz składania rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. Uczestnik przewozu drogowego towarów niebezpiecznych będzie zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zmianie ulegają również kary za nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania. Wysokość kary została uzależniona od tego, jak długa była zwłoka w złożeniu sprawozdania. I tak:  

1)      jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni – kara wynosi 200 zł;

2)      jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni – kara wynosi 2000 zł;

3)      zwłoka wynosząca co najmniej 3 miesiące będzie sankcjonowana karą w wysokości 5000 zł.

Od przyszłego roku osoby chcące uzyskać uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, oraz doradcy chcący przedłużyć swoje uprawnienia będą zdawali egzamin przed komisją działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego. Dyrektor TDT będzie też organem wydającym świadectwo doradcy i przedłużającym jego ważność.

Pełny tekst ustawy znajdziesz tutaj  kliknij.jpg

ZAPRASZAMY do udziału w szkoleniach ADR kierowców przeworzących towary niebezpieczne organizowanych przez LEXTRANS oraz skorzystania z usług doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

tel. kontaktowy: + 48 728 456 728

Ceny zamieszczone na stronie lextrans.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego i nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
Właściciel strony szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza jej strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Państwa będą użyte w pierwszym rzędzie do wykonania usługi, którą Państwo zamówiliście oraz do poprawy naszej obsługi względem Państwa. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie informacji.

Podane informacje nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom z wyjątkiem właściciela strony, firm do niej należących lub stowarzyszonych, jej agencji reklamowych, dealerów lub koncesjonariuszy, oraz innych firm, z którymi właściciel strony aranżuje usługi dla Państwa korzyści.

Będzie się to odbywać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych. Dane mogą być przechowywane i przetwarzane w granicach bądź poza granicami Unii Europejskiej, w różnych częściach świata. Macie Państwo prawo do wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo zgłoszenia nam sprzeciwu wobec używania informacji o Państwu. Dołożymy wszelkich możliwych starań, aby spełnić Państwa życzenia. Prosimy jednak pamiętać, że pewne przepisy prawne, w szczególności regulujące kwestie bezpieczeństwa lub finansów mogą wykluczać niektóre działania. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, których wyjaśnienie nie znajduje się na naszych stronach internetowych, prosimy je przesłać na adres z działu kontakt oglądanej strony.

z dopiskiem "Biuro Obsługi Klienta – Dane Osobowe".

Wszystkie dane osobowe gromadzone, przechowywane są i przetwarzane przez Pulawski Group z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Nasza polityka ochrony danych osobowych opracowana została na podstawie polskich (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i międzynarodowych przepisów prawnych.

Zwracamy Państwa uwagę, iż korzystanie z tej strony internetowej oznacza Państwa akceptację naszej Polityki ochrony danych osobowych.