Szkolenia

SZKOLENIA: 
I. Kompleksowe szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy 
(czas trwania 6-7 godz.).

Moduły tematyczne:

Moduł I:     Czas pracy kierowców. 
Moduł II:    Obsługa analogowych i cyfrowych tachografów samochodowych. 
Moduł III:  Wymagania wobec kierowców podczas kontroli ITD oraz innych służb kontrolnych – obowiązki kierowców i pracodawców.
Moduł IV:  Warsztaty praktyczne, pytania.

Aby poznać szczegóły kliknij program.
Cena: 300 PLN/osoba/netto

II. Obsługa tachografów cyfrowych w teorii i w praktyce (czas trwania 4 godz.).

Moduły tematyczne:

Moduł I:     Przypomnienie obowiązujących norm czasu pracy kierowców. 
Moduł II:    Budowa tachografu cyfrowego Siemens, Stondridge, Actia.
Moduł III:   Stosowanie kart do  tachografów cyfrowych, obsługa urządzeń rejestrujących - obowiązki   przewoźników i kierowców - wykład wspomagany prezentacją multimedialną. 
Moduł IV:  Warsztaty praktyczne - obsługa tachografu przy pomocy symulatorów pracy tachografu cyfrowego SIEMENS i STONDRIDGE.
Moduł V:   Naruszenia i kary związane z nieprawidłową obsługą cyfrowych urządzeń kontrolno-pomiarowych, pytania.

Jako jedyni na Podkarpaciu, a także jako nieliczni w Polsce do szkoleń wykorzystujemy sześć symulatorów tachografów cyfrowych SIEMENS i STONDRIDGE.

Cena: 200 PLN/osoba/netto

III. Szkolenie dla właścicieli i kadr zarządzających przedsiębiorstwami przewozowymi (czas trwania 5-6 godz.).

Moduły tematyczne:

Moduł I:     Prowadzenie dokumentacji firmy przewozowej pod kątem wymagań ustawy o transporcie drogowym.
Moduł II:    Dokumentacja kierowców - aktualne wymagania, obowiązki przewoźników.
Moduł III:   Czas pracy kierowców w świetle obowiązujących przepisów. 
Moduł IV:   Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, wraz z rozliczaniem czasu pracy.
Moduł V:    Metodologia kontroli dokumentacji przewozowej prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego i Inspekcję Pracy, kontrole drogowe w Polsce i Europie (ustawa o transporcie drogowym, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks Postępowania dministracyjnego).
                   Rodzaje naruszeń, sankcje - odpowiedzialność przewoźnika i kierowcy. Dyskusja.  

Zapoznaj się ze szczegółowym programem najbliższego szkolenia, 
kliknij program

Cena: 400 PLN/osoba/netto


IV. Czas pracy kierowców w teorii i praktyce (czas trwania 4 godz.).

Moduły tematyczne:

Moduł I:     Unijne i polskie akty prawne wyznaczające normy czasu pracy kierowców, normy czasu pracy i ich stosowanie w praktyce (odpoczynki dzienne i tygodniowe, czas jazdy dziennej, jazda ciągła bez przerwy, jazda w porze nocnej).
Moduł II:    Wyłączenia spod obowiązku stosowania przepisów wynikających z rozporządzenia 561/2006, możliwość odstąpienia przez kierowców od stosowania obowiązujących norm czasu pracy (art. 12 Rozp. 561/2006).
Moduł III:  Obsługa analogowych i cyfrowych tachografów samochodowych.
Moduł IV:   Metodologia kontroli drogowych prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego i inne organy kontrolne, kontrole drogowe w Polsce i Europie. Naruszenia norm czasu pracy w oparciu o taryfikator z ustawy o transporcie drogowym, sankcje - odpowiedzialność przewoźnika i kierowcy. Pytania. 

Cena: 250 - 300 PLN/osoba/netto (w zależności od liczby uczestników)

V. Pierwsza pomoc przedmedyczna ofiarom wypadków drogowych (czas trwania 4 godz.).

Moduły tematyczne:

Moduł I:     Zabezpieczenie miejsca wypadku, postępowanie w miejscu zdarzenia ocena sytuacji, powiadomienie służb ratowniczych.
Moduł II:    Rodzaje obrażeń i sposoby ich rozpoznawania i zaopatrywania. Rozpoznawanie ran i urazów, zasady postępowania w określonych sytuacjach - udzielanie pierwszej pomocy.
Moduł III    Postępowanie z ofiarami wypadków bez podstawowych funkcji życiowych. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Moduł IV:   Zajęcia praktyczne: wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, zaopatrywanie ran i krwotoków, złamania, zakladanie kołnieża ortopedycznego, pozycja boczna ustalona, ćwiczenia z użyciem elektronicznego fantoma (trenażera) do nauki masażu serca i sztucznego oddychania (resuscytacji krążeniowo-oddechowej). Pytania.

Cena: 100 PLN/osoba/netto 


W przypadku grup minimum 6 osobowych 
możliwość negocjacji cen !!!


szkolenia kierowcow

Godziny pracy biura
godz. 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek) 

tel./faks. 864 00 11 (Biuro)


tel. kom. 728 456 728 (Mariusz)

tel. kom. 662 360 755 (Marek)

tel. kom. 602 734 433 (Piotr)

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - ZADZWOŃ DO NASZEGO PRZEDSTAWICIELA 728 456 728