Certyfikat kompetencji

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – nowe zasady zarządzania transportem.

Przełom 2011 i 2012 r. przyniósł szereg zmian przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu zarówno osób jak i rzeczy.4 grudnia weszły w życie trzy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2009 r. regulujące zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, a niespełna miesiąc później - od 1 stycznia 2012 r. - obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym.

Jedne z najbardziej istotnych zmian dotyczy osób zarządzających transportem- posiadaczy certyfikatów kompetencji zawodowych.

Dotychczas najczęściej było tak, iż przedsiębiorca, który sam nie miał certyfikatu kompetencji zawodowych, a chciał ubiegać się o licencję na wykonywanie transportu drogowego, musiał „pożyczyć” (jak się popularnie mówiło w środowisku transportowym) certyfikat od osoby, która go posiadała. Jednocześnie osoba, która „użyczyła” certyfikat praktycznie nie musiała mieć żadnego kontaktu z firmą transportową, gdyż praktycznie nie ponosiła żadnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów podczas wykonywania przez firmę działalności transportowej. Osoba posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych osób mogła „zarządzać” nieograniczoną ilością firm transportowych i pojazdów.

Pozycja osoby posiadającej certyfikat uległa zmianie wraz z wejściem w życie w dniu 4 grudnia 2011 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a w/w Rozporządzenia: „Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pod warunkiem że: wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającą wymogi dobrej reputacji i posiadania kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych za pomocą certyfikatu) oraz uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu tego przedsiębiorcy."

Osoba taka może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów (art. 4 ust. 2 lit. c Rozporządzenia NR 1071/2009).

W sprawie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy

dzwoń 602 734 433

W sprawie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób

dzwoń 728 456 728

 


szkolenia kierowcow

Godziny pracy biura
godz. 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek) 

tel./faks. 864 00 11 (Biuro)


tel. kom. 728 456 728 (Mariusz)

tel. kom. 662 360 755 (Marek)

tel. kom. 602 734 433 (Piotr)

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - ZADZWOŃ DO NASZEGO PRZEDSTAWICIELA 728 456 728