Oferta

1. Szkolenia tematyczne kierowców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami przewozowymi (czas pracy kierowców, obsługa tachografów, ADR, ATP, przewóz odpadów, przewóz zwierząt, przewóz pojazdami nienormatywnymi, zabezpieczenie ładónków) .

2. Analiza wykresówek i zapisów zarejestrowanych na kartach kierowców oraz w pamięci tachografów cyfrowych pod kątem stosowania się kierowców do obowiązujących norm czasu pracy.

3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców wraz z rozliczaniem norm czasu pracy pod kątem wymagań Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Pracy (szczegółowe raporty okresów pracy i naruszeń).

4. Audyt dokumentacji transportowej przedsiębiorstw przewozowych (sprawdzenie wymagań ustawowych dotyczących taboru firmowego, kierowców wykonujących przewozy, stosowania się kierowców do norm czasu pracy kierowców określonych w przepisach rozporzadzenia (WE) 561/2006 /kontrolowane przez ITD/ oraz norm czasu pracy wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców /kontrolowane przez PIP/- sporządzenie szczegółowego raportu audytorskiego.

5. Audyt przedkontrolny dokumentacji transportowej ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia stosowania się przedsiębiorców i kierowców do obowiązujących norm czasu pracy - raporty audytorskie, wskazania.

6. Pomoc prawna i merytoryczna w sprawach prowadzonych przez organy kontrolne (pisanie pism, odwołań, skarg, rozkładanie kar na raty, wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności kary), w tym również obsługa podmiotów zagranicznych ukaranych przez polskie służby kontrolne.

7. Doradztwo gospodarcze w zakresie przewozu drogowego osób i rzeczy.

8. Pobieranie i archiwizacja danych z tachografów cyfrowych.

9. Dystrybucja oprogramowania Tachospeed wraz ze szkoleniami z obsługi  programu do rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy kierowców.   Tachospeed to najlepszy na rynku program służący do automatycznego odczytywania czasu jazdy, odpoczynków, przerw i dyżurów zarówno z wykresówek, jak również z kart kierowców i pamięci tachografów cyfrowych oraz rozliczania ogólnego czasu pracy kierowców, wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy i ustawy o czasie pracy kierowców (dla potrzeb Inspekcji Pracy). Za pomocą programu sporządzisz raporty dokumentujące ewidencję czasu pracy Twoich kierowców, które na podstawie art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców muszą być przechowywane w przedsiebiorstwie przez okres 3 lat.

Tachospeed umożliwia przechowywanie danych, odczytanych z tarczek oraz plików cyfrowych, w formie elektronicznej. Pozwala to na późniejsze przetwarzanie i analizę uzyskanych danych w wielu przekrojach, poprzez generowanie raportów. Użytkując program będziesz miał pełną kontrolę nad pracą zatrudnianych kierowców, gdyż program rozliczy ich ze stosowania się do obowiązujących norm czasu pracy. Utworzona baza danych może być filtrowana oraz sortowana według wielu dostępnych kryteriów, tj. według daty, nazwisk kierowców, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz miejscowości wyjazdu i przyjazdu.

Tachospeed przypomni Ci ponadto m.in. o terminach przeglądów technicznych pojazdów, badaniach kontrolnych tachografów, datach obowiązywania ubezpieczeń OC i AC, jak również nadchodzących terminach szkoleń okresowych kierowców oraz badań lekarskich i psychologicznych. Program pomoże Ci również w rozliczaniu paliwa oraz diet zagranicznych należnych Twoim kierowcom. 

Program Tachospeed jest używany przez służby kontrolne, takie jak:

Policja;
Inspekcja Transportu Drogowego (ITD);
Izba Celna;
Straż Graniczna.
Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości programu zgłoś się do nas (nr tel. osoby odpowiedzialnej za dystrybucję oprogramowania: 662 360 755 lub 602 734 433) lub wejdź na stronę producenta programu firmy 
INFOLAB Tychy, klikając na poniższy link:

Zachęcamy do zakupu oprogramowania niezbędnego 
w systemie zarządzania każdym nowoczesnym przedsiębiorstwem przewozowym !!!

My przeszkolimy Cię z jego obsługi !!! 


szkolenia kierowcow

Godziny pracy biura
godz. 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek) 

tel./faks. 864 00 11 (Biuro)


tel. kom. 728 456 728 (Mariusz)

tel. kom. 662 360 755 (Marek)

tel. kom. 602 734 433 (Piotr)

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - ZADZWOŃ DO NASZEGO PRZEDSTAWICIELA 728 456 728