Nasza firma

Firma LEXTRANS to innowacyjna na terenie województwa podkarpackiego, profesjonalna propozycja usług skierowanych do przedsiębiorstw, kadry zarządzającej oraz kierowców realizujących zarówno krajowy, jak i międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy i osób.  

Szeroka wiedza z zakresu przepisów transportowych oraz ogromne doświadczenie zdobyte w okresie siedmioletniej pracy na stanowiskach inspektora transportu drogowego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie pozwalają stworzyć ofertę jak najbardziej dostosowaną do oczekiwań i potrzeb środowiska transportowego. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, którą będziemy systematycznie poszerzać i dostosowywać do potrzeb naszych klientów.

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług
- począwszy od szkoleń kadry zarządzającej przedsiębiorstwami transportowymi w zakresie prowadzenia niezbędnej dokumentacji wg aktualnych przepisów przewozowych oraz systemu zarzadzania przedsiębiorstwem, 

- obowiązkowych szkoleń okresowych kierowców posiadających uprawnienia kategorii "C" i "D", szkoleń kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji przyspieszonej i kwalifikacji uzupełniającej,
- obowiązkowych szkoleń kierowców realizujacych przewóz ładunków niebezpiecznych ADR - kursy podstawowe oraz przewóz w cysternach

- szkoleń kierowców realizujacych przewozy w Państwa firmach pod kątęm przestrzegania norm wymaganych przez Inspekcje Transportu Drogowego oraz inne europejskie służby kontrolne, w tym szkoleń specjalistycznych z zakresu czasu pracy kierowców, zabezpieczenia ładunków, rodzaju wykonywanych przewozów (przewóz towarów niebezpiecznych, towarów łatwopsujacych się, zwierząt, drewna itp.)

- audytu dokumentacji transportowej głównie pod kątem ewntualnych kontroli Państwa przedsiębiorstw prowadzonych przez ITD i Inspekcję Pracy, 

- doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie konkretnych spraw prowadzonych przez w/w instytucje wobec Waszych firm, w tym pisania pism urzędowych i procesowych (odwołania, wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności kary, wnioski o rozłożenie kary na raty, itp.) 

- prowadzenia obowiązkowej ewidencji czasu pracy kierowców wprowadzonej od 28 czerwca 2009 przepisem art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców,

- rozliczenia czasu pracy kierowców (tachografy analogowe i cyfrowe), 

- pobieranie i archiwizacja danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych, 

- doradztwa i prowadzenia dokumentacji w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w tym: świadczenie uslug doradcy d/s bezpieczeństwa przewozu ADR (DGSA), sporządzanie planu ochrony, sporządzanie ustawowo wymaganych sprawozdań rocznych z przewozów towarów niebezpiecznych, przygotowanie prawidłowych wzorów dokumentów przewozowych ADR oraz instrukcji pisemnych dla kierowcy.  

- pomocy merytorycznej i technicznej w uzyskaniu uprawnień przewozowych tj. licencji na wykonywanie krajowego i/lub międzynarodowego transportu osób i/lub rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na przewozy regularne osób oraz ponadnormatywne rzeczy,

- ustalanie tras przejazdu z uwzględnieniem obowiązujących norm czasu pracy kierowców.

Ściśle współpracujemy z kancelarią adwokacką i radcowską.

Nasze atuty to: doświadczenie, szeroka wiedza specjalistyczna, dysponowanie nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem szkoleniowym kompleksowość proponowanej oferty oraz znajomość potrzeb branży transportowej.
Na bieżąco monitorujemy zmiany w prawie dotyczące przewozu drogowego i wdrażamy wymogi wynikajace z nowych przepisów w przedsiębiorstwach prowadzonych przez naszych klientów.
Od początku 2010 roku już ponad 20 przedsiębiorstw przewozowych z sukcesem przygotowaliśmy do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego.
Zdecydowana większość spraw będących następstwem kontroli ITD, Służby Celnej, PIP i innych służb kontrolnych, w tym niemieckiego BAG, zlecanych nam przez firmy przewozowe zakończyla się wymiernymi korzyściami dla naszych klientów.

Przyjmujemy zlecenia z terenu całego kraju!

Zapraszamy do współpracy!

szkolenia kierowcow

Godziny pracy biura
godz. 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek) 

tel./faks. 864 00 11 (Biuro)


tel. kom. 728 456 728 (Mariusz)

tel. kom. 662 360 755 (Marek)

tel. kom. 602 734 433 (Piotr)

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - ZADZWOŃ DO NASZEGO PRZEDSTAWICIELA 728 456 728