Oznakowanie pojazdu długiego i ciężkiego - zmiana przepisów.

Z dniem 30 czerwca br. wygasł okres przejściowy dot. zwolnienia z obowiązku oznakowania pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony oraz przyczep (naczep) dłuższych niż 8 m lub o dmc przekraczającej 10 ton zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 kwietnia 2011r

Przypomnijmy, iż zgodnie ze zmienionym z dniem 4 kwietnia 2011 r. (§ 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – Dz. U. Nr 47, poz. 242) przepisem § 42 ust. 1 rozporządzenia Minister Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) samochody ciężarowe i specjalne, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony, z wyłączeniem ciągnika siodłowego, oraz przyczepy, w tym naczepy, których długość włącznie z dyszlem przekracza 8 m lub których dopuszczalna masa całkowita przekracza 10 ton, oznacza się z tyłu w sposób określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia. Wymagania te dotyczyły od początku (od 4 kwietnia 2011 r.) pojazdów, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 marca 2011 r. Ministerstwo dało posiadaczom pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 kwietnia 2011 r. okres na dostosowanie się do zmienionego przepisu i odpowiedniego oznakowania pojazdów. Ten okres właśnie minął.

Od dnia 1 lipca wszystkie pojazdy o parametrach określonych w § 42 ust. 1 (z wyjątkiem ciągnika rolniczego, leśnego i pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami) oraz autobusy przegubowe klasy II i III powinny być oznakowane w sposób określony w załączniku nr 10, tj. tablicami wyróżniającymi, umieszczonymi z tyłu pojazdu prostopadle i symetrycznie do jego osi podłużnej.

Tablice wyróżniające dla pojazdu samochodowego powinny składać się z ukośnych pasów umieszczonych pod kątem 45° ± 5° do pionu, o szerokości 100 mm ±2,5 mm, na przemian barwy żółtej, wykonanych z materiału odblaskowego, oraz barwy czerwonej, wykonanych     z materiału fluorescencyjnego.

Oznakowanie pojazdu samochodowego KLIKNIJ KLIKNIJ.jpg

Tablice wyróżniające dla przyczepy (naczepy) powinny mieć tło odblaskowe barwy żółtej z obrzeżem fluorescencyjnym barwy czerwonej. Dolne krawędzie tablic wyróżniających powinny być umieszczone nie niżej niż 250 mm, a górne - nie wyżej niż 2.100 mm od powierzchni jezdni. Zewnętrzne boczne krawędzie tablic wyróżniających powinny być umieszczone nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu.

Oznakowanie przyczepy (naczepy) KLIKNIJ KLIKNIJ.jpg

KŁOPOTY Z viaTOLLEM ?!

DZWOŃ !!! ZAJMIEMY SIĘ TWOJĄ SPRAWĄ.

Uwaga !!! KARY ZA BRAK SZKOLENIA OKRESOWEGO !

800 zł dla kierowcy – 1000 dla osoby zarządzającej. Kierowco, nie zwlekaj. Zapisz się na szkolenie!

DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM. NAJWIĘKSZE ZMANY OD CZASU POWSTANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO.

W dniu 16 września Sejm uchwalił ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rok 2012 będzie stał pod znakiem zmian przepisów przewozowych.

Nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

UWAGA PRZEWOŹNICY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I DORADCY ds. BEZPIECZEŃSTWA ! W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Nowe przepisy zawierają istotne zmiany.

UWAGA !!! KONIEC ŻÓŁTYCH WYKRESÓWEK. Od 31 sierpnia obowiązuje tylko jeden formularz zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

W Dzienniku Ustaw Nr 168 z dnia 16 sierpnia 2011 r. pod pozycją 1005 została opublikowana ustawa z dnia 15 lipca o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

« poprzednia 1 2 3 następna »


szkolenia kierowcow

Godziny pracy biura
godz. 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek) 

tel./faks. 864 00 11 (Biuro)


tel. kom. 728 456 728 (Mariusz)

tel. kom. 662 360 755 (Marek)

tel. kom. 602 734 433 (Piotr)

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - ZADZWOŃ DO NASZEGO PRZEDSTAWICIELA 728 456 728