Nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

UWAGA PRZEWOŹNICY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I DORADCY ds. BEZPIECZEŃSTWA ! W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Nowe przepisy zawierają istotne zmiany.

Ustawa ta określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym, koleją i żeglugą śródlądową. Załącznik do ustawy zawiera katalog naruszeń i kar administracyjnych za ich popełnienie przez uczestników przewozu towarów niebezpiecznych oraz osoby wykonujące czynności związane z tym przewozem.

W odniesieniu do przewozu drogowego istotne zmiany dotyczą m.in. doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz składania rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych.Uczestnik przewozu drogowego towarów niebezpiecznych będzie zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zmianie ulegają również kary za nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania. Wysokość kary została uzależniona od tego, jak długa była zwłoka w złożeniu sprawozdania. I tak:  

1) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni – kara wynosi 200 zł;

2) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni – kara wynosi 2000 zł;

3) zwłoka wynosząca co najmniej 3 miesiące będzie sankcjonowana karą w wysokości 5000 zł.

Od przyszłego roku osoby chcące uzyskać uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, oraz doradcy chcący przedłużyć swoje uprawnienia będą zdawali egzamin przed komisją działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego. Dyrektor TDT będzie też organem wydającym świadectwo doradcy i przedłużającym jego ważność.

 

Pełny tekst ustawy znajdziesz tutaj kliknij.jpg

ZAPRASZAMY do udziału w szkoleniach ADR kierowców przeworzących towary niebezpieczne organizowanych przez LEXTRANS oraz skorzystania z usług doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

tel. kontaktowy: + 48 728 456 728

KŁOPOTY Z viaTOLLEM ?!

DZWOŃ !!! ZAJMIEMY SIĘ TWOJĄ SPRAWĄ.

Uwaga !!! KARY ZA BRAK SZKOLENIA OKRESOWEGO !

800 zł dla kierowcy – 1000 dla osoby zarządzającej. Kierowco, nie zwlekaj. Zapisz się na szkolenie!

DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM. NAJWIĘKSZE ZMANY OD CZASU POWSTANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO.

W dniu 16 września Sejm uchwalił ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rok 2012 będzie stał pod znakiem zmian przepisów przewozowych.

Nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

UWAGA PRZEWOŹNICY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I DORADCY ds. BEZPIECZEŃSTWA ! W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Nowe przepisy zawierają istotne zmiany.

UWAGA !!! KONIEC ŻÓŁTYCH WYKRESÓWEK. Od 31 sierpnia obowiązuje tylko jeden formularz zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

W Dzienniku Ustaw Nr 168 z dnia 16 sierpnia 2011 r. pod pozycją 1005 została opublikowana ustawa z dnia 15 lipca o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

« poprzednia 1 2 3 następna »


szkolenia kierowcow

Godziny pracy biura
godz. 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek) 

tel./faks. 864 00 11 (Biuro)


tel. kom. 728 456 728 (Mariusz)

tel. kom. 662 360 755 (Marek)

tel. kom. 602 734 433 (Piotr)

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - ZADZWOŃ DO NASZEGO PRZEDSTAWICIELA 728 456 728