UWAGA !!! KONIEC ŻÓŁTYCH WYKRESÓWEK. Od 31 sierpnia obowiązuje tylko jeden formularz zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

W Dzienniku Ustaw Nr 168 z dnia 16 sierpnia 2011 r. pod pozycją 1005 została opublikowana ustawa z dnia 15 lipca o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

Poprzez zmianę treści art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców wprowadzono rozszerzony wzór formularza zaświadczenia o czasie pracy kierowców, zastępujący de facto obowiązujące dotychczas dwa rodzaje zaświadczeń – jedno wystawiane na podstawie art. 31 ust. 1 w/w ustawy gdy kierowca w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR, drugie - wystawiane na podstawie art. 31 ust. 2a –gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby, na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Na gruncie znowelizowanego przepisu art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy będzie zobowiązany do wystawienia nowego formularza zaświadczenia w sześciu przypadkach - gdy kierowca:

1) przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;

2) przebywał na urlopie wypoczynkowym;

3) miał czas wolny od pracy;

4) prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR;

5) wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu;

6) pozostawał w gotowości

Zaświadczenie ma być wystawiane na przeznaczonym do tego celu formularzu, o którym mowa w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14, z późn. zm.) i wręczone kierowcy przed rozpoczęciem przewozu drogowego. Kierowca będzie miał obowiązek jego podpisania. Ustawa zobowiązuje ministra infrastruktury do zamieszczenia nowego wzoru formularza zaświadczenia na stronie internetowej ministerstwa infrastruktury. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 31 ust 4 ustawy o czasie pracy kierowców, przedsiębiorca, w przypadkach o których mowa w art. 31 ust. 1, będzie miał obowiązek wystawiania zaświadczenia wszystkim kierowcom - zarówno zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i kierowcom wykonującym przewozy na podstawie umów cywilno prawnych (np. zlecenia) lub bezumownie. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawienia takiego zaświadczenia również sobie - jeżeli osobiście wykonuje przewozy drogowe. Nie będzie więc już oświadczeń wystawianych przez przedsiębiorcę sobie samemu. Jeden formularz zaświadczenia zastępuje dotychczasowe zaświadczenia i oświadczenie.

Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 31 sierpnia 2011r.

Tutaj znajdziesz pełny tekst nowelizacji ustawy.  images.jpg

Jeśli wystawiasz kierowcom zaświadczenie potwierdzające fakt nieprowadzenie pojazdów 31 sierpnia 2011 r. oraz po tym dniu, masz obowiązek skorzytać z formularza, którego wzór znajduje się na naszej stronie w zakładce "Do pobrania" (pierwsza pozycja).

KŁOPOTY Z viaTOLLEM ?!

DZWOŃ !!! ZAJMIEMY SIĘ TWOJĄ SPRAWĄ.

Uwaga !!! KARY ZA BRAK SZKOLENIA OKRESOWEGO !

800 zł dla kierowcy – 1000 dla osoby zarządzającej. Kierowco, nie zwlekaj. Zapisz się na szkolenie!

DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM. NAJWIĘKSZE ZMANY OD CZASU POWSTANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO.

W dniu 16 września Sejm uchwalił ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rok 2012 będzie stał pod znakiem zmian przepisów przewozowych.

Nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

UWAGA PRZEWOŹNICY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I DORADCY ds. BEZPIECZEŃSTWA ! W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Nowe przepisy zawierają istotne zmiany.

UWAGA !!! KONIEC ŻÓŁTYCH WYKRESÓWEK. Od 31 sierpnia obowiązuje tylko jeden formularz zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

W Dzienniku Ustaw Nr 168 z dnia 16 sierpnia 2011 r. pod pozycją 1005 została opublikowana ustawa z dnia 15 lipca o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

« poprzednia 1 2 3 następna »


szkolenia kierowcow

Godziny pracy biura
godz. 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek) 

tel./faks. 864 00 11 (Biuro)


tel. kom. 728 456 728 (Mariusz)

tel. kom. 662 360 755 (Marek)

tel. kom. 602 734 433 (Piotr)

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - ZADZWOŃ DO NASZEGO PRZEDSTAWICIELA 728 456 728